ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่สนใจร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่

📌ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่สนใจร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่ วันเสาร์ที่ 29 ต.ค.65 เวลา 8.30-12.00น. ณ ห้องประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยเกริก ภายในงานท่านจะได้พบกับ ✅การปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ภาวะผู้นำและความคาดหวังของสังคมต่อนักศึกษาปริญญาเอก” โดย ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ✅การเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางสู่ดุษฎีบัณฑิตยุคใหม่” โดย  ผศ.ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ผ.อ หลักสูตรฯ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หลากหลายท่าน ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม เรียนเชิญพบปะและรับประทานอาหารร่วมกัน   …มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจเพื่อสร้างดุษฎีบัณฑิตยุคใหม่ให้สังคม..

โครงการสัมมนาการบริหารการศึกษา “เรื่องภาวะผู้นำทางการบริหารทางการศึกษาของไทย ยุค VUCA WORLD”

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาการบริหารการศึกษา “เรื่องภาวะผู้นำทางการบริหารทางการศึกษาของไทย ยุค VUCA WORLD” ในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ เป็นวิทยากร จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ตามวันและเวลาดังกล่าว

โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่ (ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่ M.O.M.) จัดสัมมนาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ “one day semimer on leadership for modern organization”

โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่ (ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่ M.O.M.) จัดสัมมนาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ “one day semimer on leadership for modern organization” วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 65 ณ  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ แจ้งวัฒนะ  ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานเปิดการสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพภาวะผู้นำองค์การยุคใหม่   เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิดของ การเป็นผู้นำยุคใหม่ พร้อมยกระดับในการเป็นผู้นำ อย่างมีคุณภาพ โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานได้จริงทันทีอย่างมีประสิทธิภาพหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น โดยมี ผศ.ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรพร้อมคณะให้การต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมสัมมนากว่า100 คน ในการสัมมนาได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์  อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาจารย์นิเวศน์ กันไทยราศฎร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยาการบรรยายตลอดหลักสูตรการสัมมนา พร้อมกิจกรรม leadership matching & Dinner Talk…

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นำยุค Disruption

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นำยุค Disruption โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการบรรยาย ในวันที่ 11 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 2300 เวลา 8.00 – 12.00 น. ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการตามวัน และเวลาที่ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่ โดยมี รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดร.ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธำรง และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์  เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ อาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก และการเปิดการเรียนการสอน เร็วๆนี้ 

กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษารุ่น 6-8 ณ โรงแรม SC Park   โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ เป็นประธาน และอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกำกับดูแลการจัดกิจกรรม ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “หลักสูตรผู้นำยุคใหม่”

ข่าวดี..สำหรับท่านผู้นำ..ที่ไม่ควรพลาด(!!)คุ้มสุดคุ้ม..ที่นี่ที่เดียว วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 65 นี้ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ แจ้งวัฒนะ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “หลักสูตรผู้นำยุคใหม่” ..One day seminar on leadership for modern  organization.. ท่านจะได้พบกับ.. สุดยอดวิทยากรผู้นำระดับประเทศ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ /รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ ฯลฯ  กิจกรรม Leadership matching พบปะกับผู้นำทุกภาคส่วนเพื่อต่อยอดธุรกิจ  Dinner talk กับสุดยอดผู้นำต้นแบบ  อิ่มอร่อยกับ lunch buffet และมื้อค่ำ dinner buffet และเพลิดเพลินกับการฟังดนตรี saxophone(sax) รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่าน เท่านั้น!! ลงทะเบียนเพียง 3,500 บาท/ท่าน เท่านั้น!! ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่  https://forms.gle/sM5YaWvMYFA2YcWQ9 สอบถามรายละเอียด https://lin.ee/E16tB2N  0816555419 / 0877847888 /0864228224 …แล้วพบกันนะคะ …

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “หลักสูตรผู้นำยุคใหม่” Read More »

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การเรียนที่มีคุณภาพ จากสังคมที่หลากหลายอาชีพ จัดระบบการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน สมัครวันนี้ รับส่วนลดสูงสุด 20 % เปิดเรียน 20-21 สิงหาคมนี้ หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับคนทำงาน เรียนปริญญาตรี วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์วันเดียว โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์) เปิดโอกาสให้กลุ่มคนทำงานในทุกระดับทุกองค์การ ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง องค์การ และประเทศชาติต่อไป เรียนปริญญาตรีสำหรับคนทำงาน #สาขาการจัดการ  #เรียนปรับวุฒิ  #ปรับเงินเดือน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์วันเดียว  ไม่กระทบเวลางาน เทียบโอนหน่วยกิต เทียบโอนประสบการณ์ทำงานได้  #ค่าเทอมมีส่วนลดและผ่อนชำระได้ สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ #เสริมภาษาจีนฟรีตลอดหลักสูตร โดย ผศ.ประคอง  สุคนธจิตต์  ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการ โทรศัพท์ 081-726-3250

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.หมิง ซุนเซี่ย คณบดีคณะศิลปศาสตร์  อาจารย์ ดร.ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธำรง รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์  พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สนั่น ประจงจิตร และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ และปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ด้วยความอบอุ่น ในการนี้ทางสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ชี้แจงแนวทางการเข้าศึกษา และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการศึกษา รวมทั้งแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและเรียรู้ต่อไป

“สะพานมิตรภาพกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทย-จีน”

“สะพานมิตรภาพกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทย-จีน” ค่ายสัมมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563 สำนักกิจการนักศึกษา นำโดย ผศ. ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษาตัวแทนองค์การบริหารนักศึกษา คณะวิชา และชมรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกริก เป็นการส่งเสริมการสร้างภาวะผู้นำในการทำงานร่วมกัน และมีเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการพัฒนากระบวนการทำงานในการบริหารจัดการตามระบบและกลไกการทำงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างแรงกระตุ้นให้กับนักศึกษาในสถาบันเดียวกันให้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาระบบกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ นักศึกษาสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้กับตัวแทนนักศึกษา และเตรียมความพร้อม ในการทำงานด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้นำนักศึกษา มากกว่า 60 คน ณ มหาวิทยาลัยเกริก และรีสอร์ทบ้านป่าริมเขื่อน จังหวัดนครนายก ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี …

“สะพานมิตรภาพกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทย-จีน” Read More »

Scroll to Top