ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่สนใจร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่

📌ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่สนใจร่วมงานปฐมนิเทศนักศึ …

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่สนใจร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่ Read More »

โครงการสัมมนาการบริหารการศึกษา “เรื่องภาวะผู้นำทางการบริหารทางการศึกษาของไทย ยุค VUCA WORLD”

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาก …

โครงการสัมมนาการบริหารการศึกษา “เรื่องภาวะผู้นำทางการบริหารทางการศึกษาของไทย ยุค VUCA WORLD” Read More »

โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่ (ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่ M.O.M.) จัดสัมมนาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ “one day semimer on leadership for modern organization”

โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่ (ป.โท-ป.เอก ส …

โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่ (ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่ M.O.M.) จัดสัมมนาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ “one day semimer on leadership for modern organization” Read More »

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นำยุค Disruption

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก จัดโครงการสั …

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นำยุค Disruption Read More »

ประชุมคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักส …

ประชุมคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่ Read More »

กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการองค์ก …

กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่ Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “หลักสูตรผู้นำยุคใหม่”

ข่าวดี..สำหรับท่านผู้นำ..ที่ไม่ควรพลาด(!!)คุ้มสุดคุ้ม.. …

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “หลักสูตรผู้นำยุคใหม่” Read More »

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัด …

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ Read More »

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.หมิง ซุนเซี่ย ค …

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา Read More »

“สะพานมิตรภาพกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทย-จีน”

“สะพานมิตรภาพกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทย-จีน” …

“สะพานมิตรภาพกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทย-จีน” Read More »

Scroll to Top