ประกาศ

โครงการสัมมนาการบริหารการศึกษา “เรื่องภาวะผู้นำทางการบริหารทางการศึกษาของไทย ยุค VUCA WORLD”

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาการบริหารการศึกษา “เรื่องภาวะผู้นำทางการบริหารทางการศึกษาของไทย ยุค VUCA WORLD” ในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ เป็นวิทยากร จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “หลักสูตรผู้นำยุคใหม่”

ข่าวดี..สำหรับท่านผู้นำ..ที่ไม่ควรพลาด(!!)คุ้มสุดคุ้ม..ที่นี่ที่เดียว วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 65 นี้ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ แจ้งวัฒนะ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “หลักสูตรผู้นำยุคใหม่” ..One day seminar on leadership for modern  organization.. ท่านจะได้พบกับ.. สุดยอดวิทยากรผู้นำระดับประเทศ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ /รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ ฯลฯ  กิจกรรม Leadership matching พบปะกับผู้นำทุกภาคส่วนเพื่อต่อยอดธุรกิจ  Dinner talk กับสุดยอดผู้นำต้นแบบ  อิ่มอร่อยกับ lunch buffet และมื้อค่ำ dinner buffet และเพลิดเพลินกับการฟังดนตรี saxophone(sax) รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่าน เท่านั้น!! ลงทะเบียนเพียง 3,500 บาท/ท่าน เท่านั้น!! ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่  https://forms.gle/sM5YaWvMYFA2YcWQ9 สอบถามรายละเอียด https://lin.ee/E16tB2N  0816555419 / 0877847888 /0864228224 …แล้วพบกันนะคะ …

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “หลักสูตรผู้นำยุคใหม่” Read More »

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การเรียนที่มีคุณภาพ จากสังคมที่หลากหลายอาชีพ จัดระบบการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน สมัครวันนี้ รับส่วนลดสูงสุด 20 % เปิดเรียน 20-21 สิงหาคมนี้ หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับคนทำงาน เรียนปริญญาตรี วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์วันเดียว โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์) เปิดโอกาสให้กลุ่มคนทำงานในทุกระดับทุกองค์การ ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง องค์การ และประเทศชาติต่อไป เรียนปริญญาตรีสำหรับคนทำงาน #สาขาการจัดการ  #เรียนปรับวุฒิ  #ปรับเงินเดือน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์วันเดียว  ไม่กระทบเวลางาน เทียบโอนหน่วยกิต เทียบโอนประสบการณ์ทำงานได้  #ค่าเทอมมีส่วนลดและผ่อนชำระได้ สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ #เสริมภาษาจีนฟรีตลอดหลักสูตร โดย ผศ.ประคอง  สุคนธจิตต์  ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการ โทรศัพท์ 081-726-3250

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.หมิง ซุนเซี่ย คณบดีคณะศิลปศาสตร์  อาจารย์ ดร.ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธำรง รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์  พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สนั่น ประจงจิตร และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ และปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ด้วยความอบอุ่น ในการนี้ทางสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ชี้แจงแนวทางการเข้าศึกษา และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการศึกษา รวมทั้งแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและเรียรู้ต่อไป

Scroll to Top