ข่าวสาร - กิจกรรมคณะ

โครงการสงกรานต์หรรษา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย2557

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  จัดกิจกรรม“รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่” ซึ่งได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความรักความสามัคคี และความสนุกสนานรื่นเริงให้เกิดขึ้นในรั้วของมหาวิทยาลัย

More ++