เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การเรียนที่มีคุณภาพ จากสังคมที่หลากหลายอาชีพ จัดระบบการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน สมัครวันนี้ รับส่วนลดสูงสุด 20 % เปิดเรียน 20-21 สิงหาคมนี้

หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับคนทำงาน เรียนปริญญาตรี วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์วันเดียว

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์) เปิดโอกาสให้กลุ่มคนทำงานในทุกระดับทุกองค์การ ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง องค์การ และประเทศชาติต่อไป

เรียนปริญญาตรีสำหรับคนทำงาน #สาขาการจัดการ  #เรียนปรับวุฒิ  #ปรับเงินเดือน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์วันเดียว  ไม่กระทบเวลางาน เทียบโอนหน่วยกิต เทียบโอนประสบการณ์ทำงานได้  #ค่าเทอมมีส่วนลดและผ่อนชำระได้ สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ #เสริมภาษาจีนฟรีตลอดหลักสูตร

โดย ผศ.ประคอง  สุคนธจิตต์  ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการ

โทรศัพท์ 081-726-3250

Scroll to Top