ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.หมิง ซุนเซี่ย คณบดีคณะศิลปศาสตร์  อาจารย์ ดร.ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธำรง รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์  พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สนั่น ประจงจิตร และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ และปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ด้วยความอบอุ่น ในการนี้ทางสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ชี้แจงแนวทางการเข้าศึกษา และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการศึกษา รวมทั้งแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและเรียรู้ต่อไป

Scroll to Top