โครงการศึกษาดูงานและการเข้าค่ายสารนิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ

ประกาศเมื่อวันที่: 29 เม.ย. 2557


โครงการศึกษาดูงานและการเข้าค่ายสารนิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2557 ณ บ้านสวนทรายทอง จังหวัดสมุทรสงคราม

By admin

    ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้