คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริก :: The Faculty Of Liberal Arts

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2556
Monday, 06.03.2013, 12:50pm (GMT7)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

          หลักสูตรเทียบโอนภาคพิเศษ  (เสาร์ - อาทิตย์)

 

       

กำหนดการรับสมัคร

            รับสมัคร                                                     ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2556

            สอบสัมภาษณ์                                        7 - 8 กันยายน 2556

            รายงานตัวพร้อมลงทะเบียน              14 - 15 กันยายน 2556

            เปิดเรียน                                                      28 กันยายน 2556

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

            งานรับสมัคร            เบอร์โทร.   02-552-3500-9 ต่อ 112, 113, 114, 204  

            คุณสามารถ               เบอร์โทร.   08-0049-2122

       รับสมัคร on-line ได้ที่  www.krirk.ac.thCopyright © 2553-2555 Krirk University. All rights reserved.